Bokslut & Årsredovisning

Vi tar hand om ditt bokslut antingen som ett slutsteg när du har hela din redovisning hos oss eller så hjälper vi dig som bokför själv att avsluta året

Vi ser till att ditt bokslut och årsredovisningen uppfyller gällande lagar och regler

  • Årsavstämningar
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Skatteberäkning
  • Årsredovisning