Löneadministration

Vi tar hand om dina löner och ser till att de uppfyller gällande lagar och regler samt aktuella  kollektivavtal för just din verksamhet

  • Lönekörning
  • Lönebesked, utskriftstjänst alt e-leverans
  • Betalservice
  • Semesterberäkning
  • Resor och utlägg
  • Forarapportering